Kvalitní jímky


Kvalitní jímky
Úvod -> Ochodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecná ustanovení

Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.kvalitni-jimky.eu  Podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího, kterým je Ger-ekoplast.LK  s. r. o. se sídlem ve Vlašimi. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Vztahy neupravené obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

Objednávka

Objednávka je ukončena vystavením formuláře objednávky a jeho potvrzením ze strany kupujícího. Potvrzením objednávky kupující stvrzuje, že si u prodávajícího objednává  uvedené zboží, že se seznámil s podmínkami, a že s jejich ustanoveními souhlasí a považuje pro sebe za závazné. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou fakturační adresu a doručovací adresu, na kterou má být objednávka doručena. Zboží je dodáno na adresu uvedenou kupujícím na objednávce. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit jeho cenu při převzetí hotově nebo platbou předem v celé výši objednávky převodním příkazem. Prodávající je povinen vyřídit závaznou objednávku a zaslat objednané zboží dle požadavků kupujícího na udanou adresu. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující alespoň jednou neodebral zboží, nebo opakovaně bezdůvodně zboží vrátil. 

Termín dodání:

Objednávky vyřizujeme a zboží přivezeme do 5 pracovních dnů od přijetí objednávky, v případě potřeby platby předem na účet do 5 pracovních dnů od přijetí platby. Nebude-li možné zboží v tomto termínu dodat, oznámíme Vám to telefonicky nebo na e-mailovou adresu. 

Dodací podmínky:

Místem dodávky je adresa dodání, kterou kupující vyplnil při odesílání objednávky z našeho internetového obchodu. Dopravu  po ČR zajišťuje prodávající vlastní dopravou zdarma. Ke každému zboží je přiložena faktura, která slouží jako daňový doklad i dodací list. Dále zákazník obdrží záruční list, montážní postup, protokol o zkoušce těsnosti dle ČSN 75 09 05 a prohlášení výrobce o shodě dle zák. Č. 22/1997 sb. 

Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží):

1. Kupující má právo na základě ustanovení odstavce 7 § 53 zákona č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů odstoupit od smlouvy do 14 - ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí zboží poslat zpět prodávajícímu v uvedené lhůtě. Po obdržení vráceného zboží, prodávající nejpozději do 30 - ti dnů zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.
2. V případě, že žádáte o výměnu zboží nebo vrácení peněz, nám zašlete výrobek zpět bez známek používání, nepoškozený, a s fakturou.

3. Zboží poškozené při přepravě nelze vyměnit nebo žádat vrácení peněz. Je možné se domluvit, že si prodejce zboží odveze, za předem dohodnutou cenu.

5. Zákazníkovi bude vrácena částka zaplacená za zboží snížena o  skutečně vynaložené náklady dodavatele spojené s vrácením zboží (§53 Občanského zákoníku). Náklady spojené s vrácením zboží hradí zákazník.

Ochrana osobních údajů:

Odesláním objednávkového formuláře zákazník souhlasí se zpracování osobních údajů uvedených v objednávce. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o Ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Společnost Ger-ekoplast.LK s.r.o. použije osobní ůdaje jen pro svou potřebu.

Závěrečná ustanovení:

Tyto obchodní podmínky platí při objednání zboží na internetových stránkách prodávajícího. Platí ode dne  odeslání potvrzené elektronické objednávky kupujícím. Odesláním elektronické objednávky kupující souhlasí s podmínkami a cenou platnou v den objednání na stránkách Ger-ekoplast.LK s.r.o.

Podmínky platí od 1. července 2014

Reklamace:

Reklamační řád vychází ze zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku. Reklamaci lze provést pouze v případě, že je zboží v záruční době. Délka záruční doby je 25 let, resp. 12 let, není-li na stránkách uvedeno jinak. Ger-ekoplast.LK s.r.o. si zakládá na dobré pověsti a přistupuje vstřícně ke všem oprávněným  reklamacím.

Záruka se nevztahuje na tyto případy: 

  1.   zboží bylo reklamováno po uplynutí záruční doby
  2.   zboží bylo narušeno silou či jiným nešetrným zacházením
  3.   zboží bylo neodborně instalováno, viz- montážní postup, upravováno a opravováno
  4.  zboží bylo používáno jinak, než za jakým účelem bylo vyrobeno

Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 20 pracovních dnů a vyrozumí o způsobu řešení kupujícího. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

Reklamaci řešte e-mailem nebo telefonicky na:
mail: info@kvalitni-jimky.eu
tel: +420 777241228

Novinky

 Volejte  702 818 805 

Kontakt
Kontakt

 

Ger-ekoplast.LK s.r.o. 

Jednatel : Luděk Kröhn

A.Roškotové 1857

Vlašim 258 01

: 03288714, DIČ: CZ03288714
č.ú.: CZK - 2600643164 / 2010

Mail: ludek.krohn@gmail.com
Tel: +420 702 818 805

CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies
X zavřít

   Sleva až 40%

Německé kvalitní jímky přímo od výrobce.

Hledáme prodejce našich jímek.

Doprava zdarma, záruka 25 let.